• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 43 lần 43 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 26 lần 26 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 14 lần 32 lần 44 lần 80 lần
  1 6 lần 14 lần 32 lần 35 lần 80 lần
  2 6 lần 12 lần 19 lần 45 lần 74 lần
  3 10 lần 12 lần 19 lần 49 lần 74 lần
  4 10 lần 11 lần 32 lần 41 lần 80 lần
  5 10 lần 11 lần 32 lần 39 lần 80 lần
  6 6 lần 16 lần 35 lần 35 lần 91 lần
  7 7 lần 16 lần 35 lần 38 lần 91 lần
  8 13 lần 15 lần 27 lần 40 lần 79 lần
  9 8 lần 15 lần 27 lần 39 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so