• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 45 lần 45 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  6 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 26 lần
  7 2 lần 2 lần 2 lần 26 lần 26 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 12 lần 23 lần 39 lần 78 lần
  1 13 lần 12 lần 23 lần 39 lần 78 lần
  2 5 lần 17 lần 28 lần 42 lần 78 lần
  3 3 lần 17 lần 28 lần 47 lần 78 lần
  4 11 lần 13 lần 21 lần 39 lần 74 lần
  5 10 lần 13 lần 21 lần 43 lần 74 lần
  6 7 lần 12 lần 34 lần 41 lần 96 lần
  7 6 lần 12 lần 34 lần 38 lần 96 lần
  8 4 lần 15 lần 27 lần 39 lần 82 lần
  9 15 lần 15 lần 27 lần 38 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so