• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 39 lần 39 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 48 lần 48 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 14 lần 31 lần 40 lần 53 lần
  1 4 lần 14 lần 31 lần 38 lần 53 lần
  2 9 lần 12 lần 23 lần 47 lần 45 lần
  3 6 lần 12 lần 23 lần 43 lần 45 lần
  4 10 lần 15 lần 28 lần 40 lần 53 lần
  5 16 lần 15 lần 28 lần 46 lần 53 lần
  6 9 lần 10 lần 28 lần 43 lần 51 lần
  7 2 lần 10 lần 28 lần 27 lần 51 lần
  8 7 lần 16 lần 31 lần 42 lần 46 lần
  9 10 lần 16 lần 31 lần 39 lần 46 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so