• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 45 lần 45 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 17 lần 37 lần 50 lần 83 lần
  1 6 lần 17 lần 37 lần 35 lần 83 lần
  2 8 lần 9 lần 25 lần 41 lần 65 lần
  3 8 lần 9 lần 25 lần 42 lần 65 lần
  4 8 lần 10 lần 26 lần 34 lần 90 lần
  5 5 lần 10 lần 26 lần 41 lần 90 lần
  6 12 lần 13 lần 23 lần 49 lần 76 lần
  7 9 lần 13 lần 23 lần 45 lần 76 lần
  8 9 lần 10 lần 17 lần 31 lần 71 lần
  9 10 lần 10 lần 17 lần 37 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so