• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 48 lần 48 lần
  4 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  5 4 lần 4 lần 4 lần 41 lần 41 lần
  6 15 lần 15 lần 15 lần 55 lần 55 lần
  7 15 lần 15 lần 15 lần 55 lần 55 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 46 lần 46 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 14 lần 29 lần 40 lần 75 lần
  1 9 lần 14 lần 29 lần 41 lần 75 lần
  2 4 lần 16 lần 25 lần 41 lần 97 lần
  3 8 lần 16 lần 25 lần 49 lần 97 lần
  4 13 lần 9 lần 27 lần 40 lần 82 lần
  5 5 lần 9 lần 27 lần 32 lần 82 lần
  6 9 lần 11 lần 32 lần 35 lần 87 lần
  7 9 lần 11 lần 32 lần 42 lần 87 lần
  8 9 lần 18 lần 27 lần 48 lần 87 lần
  9 6 lần 18 lần 27 lần 37 lần 87 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so