• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 34 lần 34 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  6 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  7 13 lần 13 lần 13 lần 47 lần 47 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 15 lần 34 lần 48 lần 88 lần
  1 4 lần 15 lần 34 lần 34 lần 88 lần
  2 11 lần 10 lần 21 lần 41 lần 73 lần
  3 4 lần 10 lần 21 lần 33 lần 73 lần
  4 5 lần 19 lần 27 lần 41 lần 74 lần
  5 8 lần 19 lần 27 lần 49 lần 74 lần
  6 5 lần 10 lần 20 lần 38 lần 78 lần
  7 9 lần 10 lần 20 lần 41 lần 78 lần
  8 12 lần 10 lần 20 lần 39 lần 82 lần
  9 12 lần 10 lần 20 lần 41 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so