• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  1 3 lần 3 lần 3 lần 37 lần 37 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 30 lần 45 lần 91 lần
  1 8 lần 17 lần 30 lần 42 lần 91 lần
  2 6 lần 12 lần 28 lần 39 lần 77 lần
  3 8 lần 12 lần 28 lần 31 lần 77 lần
  4 10 lần 11 lần 27 lần 36 lần 78 lần
  5 6 lần 11 lần 27 lần 35 lần 78 lần
  6 10 lần 15 lần 20 lần 46 lần 69 lần
  7 11 lần 15 lần 20 lần 49 lần 69 lần
  8 8 lần 17 lần 27 lần 41 lần 82 lần
  9 6 lần 17 lần 27 lần 41 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so