• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  4 15 lần 15 lần 15 lần 45 lần 45 lần
  5 15 lần 15 lần 15 lần 45 lần 45 lần
  6 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  7 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  8 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  9 4 lần 4 lần 4 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 12 lần 26 lần 42 lần 97 lần
  1 13 lần 12 lần 26 lần 46 lần 97 lần
  2 4 lần 16 lần 33 lần 36 lần 83 lần
  3 9 lần 16 lần 33 lần 47 lần 83 lần
  4 8 lần 9 lần 21 lần 42 lần 72 lần
  5 7 lần 9 lần 21 lần 43 lần 72 lần
  6 5 lần 16 lần 36 lần 33 lần 82 lần
  7 10 lần 16 lần 36 lần 39 lần 82 lần
  8 8 lần 15 lần 28 lần 37 lần 79 lần
  9 6 lần 15 lần 28 lần 40 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc