• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  2 14 lần 14 lần 14 lần 41 lần 41 lần
  3 14 lần 14 lần 14 lần 41 lần 41 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 52 lần 52 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 27 lần 39 lần 85 lần
  1 9 lần 10 lần 27 lần 31 lần 85 lần
  2 8 lần 13 lần 27 lần 43 lần 71 lần
  3 8 lần 13 lần 27 lần 49 lần 71 lần
  4 9 lần 14 lần 24 lần 41 lần 87 lần
  5 6 lần 14 lần 24 lần 42 lần 87 lần
  6 7 lần 17 lần 32 lần 44 lần 90 lần
  7 14 lần 17 lần 32 lần 39 lần 90 lần
  8 10 lần 12 lần 26 lần 42 lần 83 lần
  9 5 lần 12 lần 26 lần 35 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so