• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 34 lần 34 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 15 lần 29 lần 40 lần 80 lần
  1 7 lần 15 lần 29 lần 40 lần 80 lần
  2 8 lần 11 lần 32 lần 38 lần 67 lần
  3 7 lần 11 lần 32 lần 34 lần 67 lần
  4 11 lần 9 lần 26 lần 51 lần 83 lần
  5 4 lần 9 lần 26 lần 34 lần 83 lần
  6 5 lần 13 lần 19 lần 43 lần 79 lần
  7 9 lần 13 lần 19 lần 39 lần 79 lần
  8 12 lần 19 lần 35 lần 45 lần 85 lần
  9 6 lần 19 lần 35 lần 41 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 10 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
    
    

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so