• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  1 12 lần 12 lần 12 lần 38 lần 38 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 37 lần 37 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 10 lần 25 lần 37 lần 69 lần
  1 10 lần 10 lần 25 lần 48 lần 69 lần
  2 8 lần 15 lần 32 lần 36 lần 104 lần
  3 11 lần 15 lần 32 lần 47 lần 104 lần
  4 7 lần 11 lần 23 lần 35 lần 75 lần
  5 6 lần 11 lần 23 lần 30 lần 75 lần
  6 8 lần 15 lần 31 lần 44 lần 95 lần
  7 8 lần 15 lần 31 lần 32 lần 95 lần
  8 10 lần 14 lần 26 lần 49 lần 78 lần
  9 9 lần 14 lần 26 lần 47 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so