• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 12 lần 16 lần 30 lần 38 lần 78 lần
  1 6 lần 16 lần 30 lần 39 lần 78 lần
  2 6 lần 10 lần 22 lần 38 lần 75 lần
  3 12 lần 10 lần 22 lần 53 lần 75 lần
  4 6 lần 10 lần 21 lần 46 lần 70 lần
  5 10 lần 10 lần 21 lần 44 lần 70 lần
  6 4 lần 19 lần 33 lần 36 lần 97 lần
  7 8 lần 19 lần 33 lần 38 lần 97 lần
  8 7 lần 10 lần 34 lần 33 lần 88 lần
  9 10 lần 10 lần 34 lần 40 lần 88 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so