• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần
  1 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 39 lần 39 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 8 lần 17 lần 27 lần 60 lần
  1 10 lần 8 lần 17 lần 39 lần 60 lần
  2 7 lần 17 lần 29 lần 40 lần 78 lần
  3 6 lần 17 lần 29 lần 31 lần 78 lần
  4 8 lần 19 lần 31 lần 43 lần 76 lần
  5 12 lần 19 lần 31 lần 44 lần 76 lần
  6 11 lần 8 lần 18 lần 51 lần 66 lần
  7 10 lần 8 lần 18 lần 45 lần 66 lần
  8 7 lần 13 lần 33 lần 44 lần 79 lần
  9 6 lần 13 lần 33 lần 41 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so