• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 52 lần 52 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 19 lần 32 lần 42 lần 85 lần
  1 11 lần 19 lần 32 lần 45 lần 85 lần
  2 5 lần 16 lần 25 lần 33 lần 80 lần
  3 2 lần 16 lần 25 lần 32 lần 80 lần
  4 9 lần 11 lần 22 lần 49 lần 77 lần
  5 6 lần 11 lần 22 lần 35 lần 77 lần
  6 9 lần 9 lần 25 lần 40 lần 69 lần
  7 4 lần 9 lần 25 lần 41 lần 69 lần
  8 14 lần 16 lần 32 lần 48 lần 101 lần
  9 8 lần 16 lần 32 lần 40 lần 101 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so