Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 27 lần 27 lần
2 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
3 12 lần 12 lần 12 lần 41 lần 41 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
6 3 lần 3 lần 3 lần 42 lần 42 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 42 lần 42 lần
8 15 lần 15 lần 15 lần 47 lần 47 lần
9 15 lần 15 lần 15 lần 47 lần 47 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 11 lần 15 lần 29 lần 40 lần 77 lần
1 10 lần 15 lần 29 lần 45 lần 77 lần
2 10 lần 16 lần 33 lần 43 lần 80 lần
3 4 lần 16 lần 33 lần 34 lần 80 lần
4 9 lần 14 lần 26 lần 37 lần 88 lần
5 9 lần 14 lần 26 lần 57 lần 88 lần
6 7 lần 6 lần 16 lần 34 lần 70 lần
7 6 lần 6 lần 16 lần 47 lần 70 lần
8 5 lần 17 lần 29 lần 29 lần 81 lần
9 10 lần 17 lần 29 lần 39 lần 81 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc