• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 15 lần 22 lần 35 lần 57 lần 118 lần
  1 14 lần 21 lần 34 lần 56 lần 104 lần
  2 14 lần 19 lần 33 lần 47 lần 96 lần
  3 13 lần 18 lần 32 lần 46 lần 91 lần
  4 12 lần 18 lần 31 lần 45 lần 91 lần
  5 12 lần 17 lần 31 lần 45 lần 86 lần
  6 12 lần 17 lần 30 lần 44 lần 82 lần
  7 11 lần 16 lần 30 lần 44 lần 82 lần
  8 11 lần 16 lần 29 lần 41 lần 81 lần
  9 10 lần 16 lần 28 lần 40 lần 77 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 14 lần 23 lần 37 lần 66 lần 109 lần
  1 14 lần 20 lần 35 lần 53 lần 103 lần
  2 13 lần 20 lần 34 lần 49 lần 98 lần
  3 13 lần 19 lần 31 lần 46 lần 87 lần
  4 13 lần 19 lần 31 lần 45 lần 87 lần
  5 12 lần 19 lần 29 lần 45 lần 87 lần
  6 12 lần 18 lần 29 lần 42 lần 87 lần
  7 12 lần 18 lần 29 lần 41 lần 85 lần
  8 12 lần 17 lần 29 lần 41 lần 83 lần
  9 11 lần 17 lần 28 lần 41 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc  Thống kê xổ số Miền Bắc

  year-backward month-backward Tháng 02 -2018 month-forward year-forward
  CNT2T3T4T5T6T7