• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 48 lần 48 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 48 lần 48 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 9 lần 23 lần 34 lần 84 lần
  1 8 lần 9 lần 23 lần 47 lần 84 lần
  2 6 lần 19 lần 31 lần 40 lần 100 lần
  3 7 lần 19 lần 31 lần 41 lần 100 lần
  4 13 lần 11 lần 23 lần 32 lần 70 lần
  5 7 lần 11 lần 23 lần 44 lần 70 lần
  6 11 lần 11 lần 26 lần 35 lần 100 lần
  7 10 lần 11 lần 26 lần 37 lần 100 lần
  8 7 lần 17 lần 24 lần 46 lần 70 lần
  9 9 lần 17 lần 24 lần 49 lần 70 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so