• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 31 lần 31 lần
  2 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
  3 2 lần 2 lần 2 lần 36 lần 36 lần
  4 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  5 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 41 lần 41 lần
  8 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  9 2 lần 2 lần 2 lần 27 lần 27 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 20 lần 36 lần 70 lần
  1 3 lần 6 lần 20 lần 34 lần 70 lần
  2 4 lần 6 lần 17 lần 38 lần 83 lần
  3 2 lần 6 lần 17 lần 36 lần 83 lần
  4 4 lần 13 lần 28 lần 34 lần 68 lần
  5 2 lần 13 lần 28 lần 31 lần 68 lần
  6 1 lần 5 lần 20 lần 30 lần 67 lần
  7 2 lần 5 lần 20 lần 35 lần 67 lần
  8 3 lần 9 lần 21 lần 43 lần 72 lần
  9 3 lần 9 lần 21 lần 34 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2021 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
   
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so