• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 51 lần 51 lần
  4 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  5 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 9 lần 30 lần 42 lần 80 lần
  1 6 lần 9 lần 30 lần 33 lần 80 lần
  2 7 lần 11 lần 17 lần 48 lần 73 lần
  3 14 lần 11 lần 17 lần 52 lần 73 lần
  4 9 lần 13 lần 33 lần 42 lần 81 lần
  5 8 lần 13 lần 33 lần 37 lần 81 lần
  6 6 lần 20 lần 38 lần 35 lần 95 lần
  7 7 lần 20 lần 38 lần 39 lần 95 lần
  8 13 lần 15 lần 27 lần 40 lần 79 lần
  9 8 lần 15 lần 27 lần 37 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so