• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 48 lần 48 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 40 lần 40 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 37 lần 37 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 20 lần 35 lần 77 lần
  1 16 lần 10 lần 20 lần 44 lần 77 lần
  2 7 lần 22 lần 35 lần 42 lần 83 lần
  3 3 lần 22 lần 35 lần 45 lần 83 lần
  4 11 lần 14 lần 21 lần 38 lần 77 lần
  5 9 lần 14 lần 21 lần 43 lần 77 lần
  6 4 lần 11 lần 35 lần 39 lần 93 lần
  7 6 lần 11 lần 35 lần 38 lần 93 lần
  8 4 lần 15 lần 28 lần 41 lần 79 lần
  9 15 lần 15 lần 28 lần 40 lần 79 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so