Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 12 lần 12 lần 12 lần 46 lần 46 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
4 13 lần 13 lần 13 lần 51 lần 51 lần
5 3 lần 3 lần 3 lần 42 lần 42 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
7 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
9 12 lần 12 lần 12 lần 49 lần 49 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 40 lần 40 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 36 lần 36 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 30 lần 30 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 38 lần 38 lần
5 11 lần 11 lần 11 lần 46 lần 46 lần
6 11 lần 11 lần 11 lần 43 lần 43 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 46 lần 46 lần
8 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc