• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 31 lần 47 lần 84 lần
  1 5 lần 14 lần 31 lần 39 lần 84 lần
  2 14 lần 12 lần 26 lần 40 lần 80 lần
  3 8 lần 12 lần 26 lần 53 lần 80 lần
  4 2 lần 17 lần 27 lần 39 lần 96 lần
  5 8 lần 17 lần 27 lần 37 lần 96 lần
  6 9 lần 13 lần 37 lần 36 lần 92 lần
  7 12 lần 13 lần 37 lần 31 lần 92 lần
  8 4 lần 8 lần 25 lần 37 lần 81 lần
  9 9 lần 8 lần 25 lần 46 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
     
   

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so