• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 39 lần 39 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 46 lần 46 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 14 lần 31 lần 47 lần 84 lần
  1 5 lần 14 lần 31 lần 39 lần 84 lần
  2 14 lần 12 lần 26 lần 40 lần 80 lần
  3 8 lần 12 lần 26 lần 53 lần 80 lần
  4 2 lần 17 lần 27 lần 39 lần 96 lần
  5 8 lần 17 lần 27 lần 37 lần 96 lần
  6 9 lần 13 lần 37 lần 36 lần 92 lần
  7 12 lần 13 lần 37 lần 31 lần 92 lần
  8 4 lần 8 lần 25 lần 37 lần 81 lần
  9 9 lần 8 lần 25 lần 46 lần 81 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so