• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 30 lần 30 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 35 lần 35 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 34 lần 50 lần 83 lần
  1 7 lần 12 lần 34 lần 35 lần 83 lần
  2 6 lần 9 lần 24 lần 39 lần 65 lần
  3 6 lần 9 lần 24 lần 40 lần 65 lần
  4 6 lần 11 lần 26 lần 30 lần 89 lần
  5 7 lần 11 lần 26 lần 42 lần 89 lần
  6 13 lần 11 lần 22 lần 48 lần 75 lần
  7 9 lần 11 lần 22 lần 47 lần 75 lần
  8 11 lần 10 lần 17 lần 37 lần 71 lần
  9 10 lần 10 lần 17 lần 37 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 06 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so