• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 35 lần 35 lần
  2 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  3 12 lần 12 lần 12 lần 44 lần 44 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 56 lần 56 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 56 lần 56 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 31 lần 31 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 32 lần 32 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 5 lần 10 lần 27 lần 41 lần 85 lần
  1 7 lần 10 lần 27 lần 30 lần 85 lần
  2 8 lần 12 lần 23 lần 39 lần 70 lần
  3 10 lần 12 lần 23 lần 50 lần 70 lần
  4 11 lần 12 lần 22 lần 42 lần 83 lần
  5 7 lần 12 lần 22 lần 43 lần 83 lần
  6 8 lần 18 lần 34 lần 46 lần 92 lần
  7 14 lần 18 lần 34 lần 42 lần 92 lần
  8 6 lần 15 lần 29 lần 41 lần 85 lần
  9 5 lần 15 lần 29 lần 31 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so