• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
  1 13 lần 13 lần 13 lần 41 lần 41 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 37 lần 37 lần
  6 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  7 4 lần 4 lần 4 lần 36 lần 36 lần
  8 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  9 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 15 lần 27 lần 43 lần 77 lần
  1 12 lần 15 lần 27 lần 54 lần 77 lần
  2 7 lần 17 lần 38 lần 38 lần 90 lần
  3 11 lần 17 lần 38 lần 51 lần 90 lần
  4 9 lần 10 lần 26 lần 45 lần 79 lần
  5 9 lần 10 lần 26 lần 41 lần 79 lần
  6 3 lần 20 lần 37 lần 29 lần 87 lần
  7 7 lần 20 lần 37 lần 28 lần 87 lần
  8 7 lần 15 lần 31 lần 37 lần 91 lần
  9 8 lần 15 lần 31 lần 39 lần 91 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so