• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  6 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  7 5 lần 5 lần 5 lần 35 lần 35 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 10 lần 25 lần 41 lần 90 lần
  1 9 lần 10 lần 25 lần 44 lần 90 lần
  2 4 lần 16 lần 33 lần 31 lần 89 lần
  3 14 lần 16 lần 33 lần 41 lần 89 lần
  4 5 lần 11 lần 21 lần 34 lần 62 lần
  5 7 lần 11 lần 21 lần 53 lần 62 lần
  6 8 lần 16 lần 27 lần 42 lần 73 lần
  7 7 lần 16 lần 27 lần 40 lần 73 lần
  8 13 lần 9 lần 21 lần 44 lần 78 lần
  9 8 lần 9 lần 21 lần 35 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc