• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 33 lần 33 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 47 lần 47 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 38 lần 38 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 29 lần 41 lần 79 lần
  1 5 lần 15 lần 29 lần 38 lần 79 lần
  2 7 lần 11 lần 26 lần 38 lần 66 lần
  3 6 lần 11 lần 26 lần 33 lần 66 lần
  4 13 lần 11 lần 27 lần 52 lần 84 lần
  5 6 lần 11 lần 27 lần 37 lần 84 lần
  6 6 lần 11 lần 19 lần 43 lần 77 lần
  7 9 lần 11 lần 19 lần 38 lần 77 lần
  8 11 lần 19 lần 38 lần 43 lần 86 lần
  9 9 lần 19 lần 38 lần 42 lần 86 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so