• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 28 lần 28 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  8 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  9 14 lần 14 lần 14 lần 47 lần 47 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 13 lần 29 lần 40 lần 86 lần
  1 8 lần 13 lần 29 lần 41 lần 86 lần
  2 9 lần 16 lần 30 lần 35 lần 89 lần
  3 10 lần 16 lần 30 lần 38 lần 89 lần
  4 9 lần 13 lần 26 lần 36 lần 77 lần
  5 4 lần 13 lần 26 lần 33 lần 77 lần
  6 7 lần 14 lần 24 lần 39 lần 63 lần
  7 11 lần 14 lần 24 lần 41 lần 63 lần
  8 5 lần 14 lần 28 lần 43 lần 82 lần
  9 8 lần 14 lần 28 lần 32 lần 82 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so