• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 33 lần 33 lần
  4 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  5 12 lần 12 lần 12 lần 47 lần 47 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 43 lần 43 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 13 lần 25 lần 37 lần 76 lần
  1 7 lần 13 lần 25 lần 47 lần 76 lần
  2 9 lần 11 lần 29 lần 43 lần 89 lần
  3 6 lần 11 lần 29 lần 31 lần 89 lần
  4 11 lần 16 lần 27 lần 39 lần 79 lần
  5 4 lần 16 lần 27 lần 28 lần 79 lần
  6 7 lần 11 lần 20 lần 46 lần 78 lần
  7 11 lần 11 lần 20 lần 46 lần 78 lần
  8 8 lần 15 lần 27 lần 50 lần 75 lần
  9 9 lần 15 lần 27 lần 38 lần 75 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so