• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  2 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  3 11 lần 11 lần 11 lần 45 lần 45 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 28 lần 28 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  8 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  9 14 lần 14 lần 14 lần 45 lần 45 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 17 lần 32 lần 44 lần 91 lần
  1 8 lần 17 lần 32 lần 30 lần 91 lần
  2 6 lần 12 lần 19 lần 34 lần 71 lần
  3 9 lần 12 lần 19 lần 48 lần 71 lần
  4 12 lần 7 lần 20 lần 40 lần 79 lần
  5 7 lần 7 lần 20 lần 37 lần 79 lần
  6 7 lần 14 lần 29 lần 48 lần 82 lần
  7 3 lần 14 lần 29 lần 28 lần 82 lần
  8 9 lần 15 lần 27 lần 49 lần 73 lần
  9 12 lần 15 lần 27 lần 47 lần 73 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so