• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 52 lần 52 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 20 lần 30 lần 40 lần 83 lần
  1 10 lần 20 lần 30 lần 43 lần 83 lần
  2 5 lần 16 lần 27 lần 33 lần 81 lần
  3 3 lần 16 lần 27 lần 32 lần 81 lần
  4 12 lần 8 lần 21 lần 53 lần 74 lần
  5 7 lần 8 lần 21 lần 31 lần 74 lần
  6 8 lần 5 lần 22 lần 39 lần 69 lần
  7 10 lần 5 lần 22 lần 45 lần 69 lần
  8 9 lần 19 lần 37 lần 48 lần 104 lần
  9 8 lần 19 lần 37 lần 41 lần 104 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so