• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 39 lần 39 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 46 lần 46 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 39 lần 39 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 6 lần 21 lần 33 lần 83 lần
  1 6 lần 6 lần 21 lần 47 lần 83 lần
  2 5 lần 13 lần 28 lần 40 lần 98 lần
  3 10 lần 13 lần 28 lần 40 lần 98 lần
  4 13 lần 9 lần 25 lần 33 lần 69 lần
  5 7 lần 9 lần 25 lần 40 lần 69 lần
  6 13 lần 15 lần 29 lần 41 lần 103 lần
  7 9 lần 15 lần 29 lần 36 lần 103 lần
  8 6 lần 18 lần 26 lần 45 lần 71 lần
  9 9 lần 18 lần 26 lần 50 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so