• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 29 lần 29 lần
  1 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần 29 lần
  2 29 lần 29 lần 29 lần 33 lần 33 lần
  3 33 lần 33 lần 33 lần 33 lần 33 lần
  4 33 lần 33 lần 33 lần 36 lần 36 lần
  5 36 lần 36 lần 36 lần 36 lần 36 lần
  6 36 lần 36 lần 36 lần 40 lần 40 lần
  7 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần 40 lần
  8 40 lần 40 lần 40 lần 25 lần 25 lần
  9 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần 25 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 25 lần 5 lần 17 lần 32 lần 70 lần
  1 70 lần 5 lần 17 lần 32 lần 70 lần
  2 70 lần 4 lần 16 lần 37 lần 83 lần
  3 83 lần 4 lần 16 lần 31 lần 83 lần
  4 83 lần 10 lần 23 lần 32 lần 68 lần
  5 68 lần 10 lần 23 lần 29 lần 68 lần
  6 68 lần 3 lần 16 lần 27 lần 67 lần
  7 67 lần 3 lần 16 lần 34 lần 67 lần
  8 67 lần 7 lần 21 lần 38 lần 72 lần
  9 72 lần 7 lần 21 lần 32 lần 72 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so