• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 50 lần 50 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 8 lần 29 lần 41 lần 80 lần
  1 6 lần 8 lần 29 lần 35 lần 80 lần
  2 12 lần 10 lần 20 lần 51 lần 71 lần
  3 12 lần 10 lần 20 lần 50 lần 71 lần
  4 10 lần 16 lần 31 lần 41 lần 87 lần
  5 9 lần 16 lần 31 lần 36 lần 87 lần
  6 7 lần 17 lần 36 lần 33 lần 92 lần
  7 6 lần 17 lần 36 lần 41 lần 92 lần
  8 9 lần 17 lần 27 lần 39 lần 80 lần
  9 7 lần 17 lần 27 lần 38 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so