• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 49 lần 49 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  4 14 lần 14 lần 14 lần 37 lần 37 lần
  5 14 lần 14 lần 14 lần 37 lần 37 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 33 lần 33 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 12 lần 22 lần 36 lần 81 lần
  1 15 lần 12 lần 22 lần 45 lần 81 lần
  2 12 lần 24 lần 37 lần 41 lần 84 lần
  3 4 lần 24 lần 37 lần 43 lần 84 lần
  4 10 lần 15 lần 25 lần 39 lần 81 lần
  5 7 lần 15 lần 25 lần 43 lần 81 lần
  6 2 lần 7 lần 35 lần 37 lần 94 lần
  7 4 lần 7 lần 35 lần 37 lần 94 lần
  8 5 lần 17 lần 29 lần 41 lần 78 lần
  9 13 lần 17 lần 29 lần 43 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 03 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
      

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so