Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 7 lần 7 lần 7 lần 36 lần 36 lần
1 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần
2 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
3 7 lần 7 lần 7 lần 37 lần 37 lần
4 6 lần 6 lần 6 lần 47 lần 47 lần
5 8 lần 8 lần 8 lần 50 lần 50 lần
6 16 lần 16 lần 16 lần 41 lần 41 lần
7 3 lần 3 lần 3 lần 33 lần 33 lần
8 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 36 lần 36 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 9 lần 9 lần 9 lần 36 lần 36 lần
1 5 lần 5 lần 5 lần 32 lần 32 lần
2 7 lần 7 lần 7 lần 42 lần 42 lần
3 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
4 7 lần 7 lần 7 lần 44 lần 44 lần
5 6 lần 6 lần 6 lần 40 lần 40 lần
6 13 lần 13 lần 13 lần 50 lần 50 lần
7 7 lần 7 lần 7 lần 32 lần 32 lần
8 7 lần 7 lần 7 lần 34 lần 34 lần
9 14 lần 14 lần 14 lần 53 lần 53 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc