• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 28 lần 40 lần 57 lần
  1 7 lần 12 lần 28 lần 35 lần 57 lần
  2 11 lần 10 lần 26 lần 52 lần 51 lần
  3 10 lần 10 lần 26 lần 43 lần 51 lần
  4 5 lần 19 lần 34 lần 42 lần 63 lần
  5 13 lần 19 lần 34 lần 48 lần 63 lần
  6 7 lần 13 lần 31 lần 39 lần 58 lần
  7 6 lần 13 lần 31 lần 26 lần 58 lần
  8 9 lần 13 lần 23 lần 42 lần 49 lần
  9 7 lần 13 lần 23 lần 38 lần 49 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 05 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       
        

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so