• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 42 lần 42 lần
  2 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  3 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 37 lần 37 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 50 lần 50 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 17 lần 34 lần 47 lần 89 lần
  1 9 lần 17 lần 34 lần 36 lần 89 lần
  2 8 lần 11 lần 25 lần 42 lần 77 lần
  3 10 lần 11 lần 25 lần 35 lần 77 lần
  4 6 lần 15 lần 30 lần 37 lần 75 lần
  5 6 lần 15 lần 30 lần 46 lần 75 lần
  6 7 lần 13 lần 27 lần 38 lần 82 lần
  7 9 lần 13 lần 27 lần 41 lần 82 lần
  8 9 lần 9 lần 18 lần 41 lần 80 lần
  9 7 lần 9 lần 18 lần 42 lần 80 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so