Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
2 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
4 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
5 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
8 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 10 lần 19 lần 25 lần 41 lần 97 lần
1 8 lần 19 lần 25 lần 46 lần 97 lần
2 6 lần 17 lần 30 lần 34 lần 81 lần
3 7 lần 17 lần 30 lần 48 lần 81 lần
4 9 lần 7 lần 21 lần 36 lần 70 lần
5 4 lần 7 lần 21 lần 40 lần 70 lần
6 12 lần 13 lần 33 lần 39 lần 83 lần
7 9 lần 13 lần 33 lần 41 lần 83 lần
8 8 lần 11 lần 28 lần 37 lần 78 lần
9 8 lần 11 lần 28 lần 43 lần 78 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc