• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 39 lần 39 lần
  2 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  3 5 lần 5 lần 5 lần 39 lần 39 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  6 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  7 10 lần 10 lần 10 lần 44 lần 44 lần
  8 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  9 10 lần 10 lần 10 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 19 lần 25 lần 41 lần 97 lần
  1 8 lần 19 lần 25 lần 46 lần 97 lần
  2 6 lần 17 lần 30 lần 34 lần 81 lần
  3 7 lần 17 lần 30 lần 48 lần 81 lần
  4 9 lần 7 lần 21 lần 36 lần 70 lần
  5 4 lần 7 lần 21 lần 40 lần 70 lần
  6 12 lần 13 lần 33 lần 39 lần 83 lần
  7 9 lần 13 lần 33 lần 41 lần 83 lần
  8 8 lần 11 lần 28 lần 37 lần 78 lần
  9 8 lần 11 lần 28 lần 43 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc