• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  1 7 lần 7 lần 7 lần 35 lần 35 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 44 lần 44 lần
  4 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  5 10 lần 10 lần 10 lần 51 lần 51 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 31 lần 31 lần
  8 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  9 8 lần 8 lần 8 lần 34 lần 34 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 11 lần 28 lần 42 lần 86 lần
  1 5 lần 11 lần 28 lần 30 lần 86 lần
  2 7 lần 11 lần 23 lần 38 lần 70 lần
  3 9 lần 11 lần 23 lần 48 lần 70 lần
  4 14 lần 12 lần 23 lần 44 lần 84 lần
  5 4 lần 12 lần 23 lần 38 lần 84 lần
  6 8 lần 14 lần 31 lần 45 lần 91 lần
  7 12 lần 14 lần 31 lần 44 lần 91 lần
  8 7 lần 19 lần 30 lần 43 lần 85 lần
  9 8 lần 19 lần 30 lần 33 lần 85 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 09 -2019 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so