• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 30 lần 30 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 16 lần 16 lần 16 lần 47 lần 47 lần
  9 16 lần 16 lần 16 lần 47 lần 47 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 15 lần 27 lần 38 lần 86 lần
  1 9 lần 15 lần 27 lần 43 lần 86 lần
  2 8 lần 14 lần 31 lần 35 lần 90 lần
  3 8 lần 14 lần 31 lần 37 lần 90 lần
  4 9 lần 15 lần 24 lần 38 lần 76 lần
  5 6 lần 15 lần 24 lần 32 lần 76 lần
  6 8 lần 14 lần 25 lần 38 lần 62 lần
  7 11 lần 14 lần 25 lần 41 lần 62 lần
  8 4 lần 15 lần 28 lần 43 lần 84 lần
  9 9 lần 15 lần 28 lần 33 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 11 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
       

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so