• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  1 10 lần 10 lần 10 lần 41 lần 41 lần
  2 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  3 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
  4 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  5 6 lần 6 lần 6 lần 29 lần 29 lần
  6 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  7 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 47 lần 47 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 12 lần 30 lần 42 lần 87 lần
  1 8 lần 12 lần 30 lần 30 lần 87 lần
  2 8 lần 14 lần 21 lần 34 lần 70 lần
  3 10 lần 14 lần 21 lần 46 lần 70 lần
  4 16 lần 8 lần 18 lần 42 lần 79 lần
  5 6 lần 8 lần 18 lần 37 lần 79 lần
  6 7 lần 16 lần 33 lần 48 lần 84 lần
  7 3 lần 16 lần 33 lần 29 lần 84 lần
  8 8 lần 21 lần 33 lần 48 lần 76 lần
  9 9 lần 21 lần 33 lần 49 lần 76 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so