• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 49 lần 49 lần
  2 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  3 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
  4 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  5 7 lần 7 lần 7 lần 30 lần 30 lần
  6 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  7 6 lần 6 lần 6 lần 36 lần 36 lần
  8 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  9 11 lần 11 lần 11 lần 40 lần 40 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 16 lần 29 lần 39 lần 85 lần
  1 9 lần 16 lần 29 lần 41 lần 85 lần
  2 6 lần 17 lần 27 lần 35 lần 80 lần
  3 4 lần 17 lần 27 lần 32 lần 80 lần
  4 10 lần 10 lần 24 lần 53 lần 73 lần
  5 6 lần 10 lần 24 lần 29 lần 73 lần
  6 10 lần 5 lần 22 lần 42 lần 68 lần
  7 11 lần 5 lần 22 lần 45 lần 68 lần
  8 10 lần 17 lần 37 lần 49 lần 103 lần
  9 7 lần 17 lần 37 lần 40 lần 103 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so