• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  1 6 lần 6 lần 6 lần 41 lần 41 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 50 lần 50 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 50 lần 50 lần
  4 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 29 lần
  5 2 lần 2 lần 2 lần 29 lần 29 lần
  6 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
  7 3 lần 3 lần 3 lần 31 lần 31 lần
  8 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  9 3 lần 3 lần 3 lần 38 lần 38 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 2 lần 11 lần 26 lần 40 lần 70 lần
  1 9 lần 11 lần 26 lần 40 lần 70 lần
  2 8 lần 13 lần 24 lần 33 lần 72 lần
  3 5 lần 13 lần 24 lần 28 lần 72 lần
  4 2 lần 10 lần 21 lần 42 lần 71 lần
  5 5 lần 10 lần 21 lần 39 lần 71 lần
  6 9 lần 9 lần 19 lần 43 lần 62 lần
  7 2 lần 9 lần 19 lần 44 lần 62 lần
  8 4 lần 9 lần 29 lần 31 lần 83 lần
  9 8 lần 9 lần 29 lần 38 lần 83 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so