• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  1 4 lần 4 lần 4 lần 22 lần 22 lần
  2 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  3 6 lần 6 lần 6 lần 30 lần 30 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 37 lần 37 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 27 lần 27 lần
  8 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  9 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 7 lần 10 lần 12 lần 24 lần 56 lần
  1 6 lần 10 lần 12 lần 32 lần 56 lần
  2 6 lần 13 lần 19 lần 28 lần 66 lần
  3 7 lần 13 lần 19 lần 29 lần 66 lần
  4 4 lần 9 lần 18 lần 35 lần 63 lần
  5 5 lần 9 lần 18 lần 26 lần 63 lần
  6 8 lần 13 lần 17 lần 26 lần 69 lần
  7 8 lần 13 lần 17 lần 27 lần 69 lần
  8 7 lần 10 lần 19 lần 20 lần 78 lần
  9 9 lần 10 lần 19 lần 36 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so