• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  1 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  2 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  3 4 lần 4 lần 4 lần 44 lần 44 lần
  4 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  5 9 lần 9 lần 9 lần 31 lần 31 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 38 lần 38 lần
  8 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  9 9 lần 9 lần 9 lần 41 lần 41 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 4 lần 6 lần 20 lần 34 lần 81 lần
  1 6 lần 6 lần 20 lần 44 lần 81 lần
  2 8 lần 11 lần 25 lần 40 lần 94 lần
  3 9 lần 11 lần 25 lần 41 lần 94 lần
  4 11 lần 12 lần 27 lần 35 lần 71 lần
  5 8 lần 12 lần 27 lần 39 lần 71 lần
  6 7 lần 15 lần 28 lần 41 lần 103 lần
  7 7 lần 15 lần 28 lần 34 lần 103 lần
  8 8 lần 20 lần 28 lần 45 lần 70 lần
  9 13 lần 20 lần 28 lần 52 lần 70 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc


  TK XS Miền Bắc

  month-backward Tháng 02 -2020 month-forward
  CNT2T3T4T5T6T7
        
         

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so