• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 24 lần 24 lần
  1 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần
  2 24 lần 24 lần 24 lần 31 lần 31 lần
  3 31 lần 31 lần 31 lần 31 lần 31 lần
  4 31 lần 31 lần 31 lần 32 lần 32 lần
  5 32 lần 32 lần 32 lần 32 lần 32 lần
  6 32 lần 32 lần 32 lần 39 lần 39 lần
  7 39 lần 39 lần 39 lần 39 lần 39 lần
  8 39 lần 39 lần 39 lần 24 lần 24 lần
  9 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần 24 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 24 lần 3 lần 15 lần 28 lần 67 lần
  1 67 lần 3 lần 15 lần 30 lần 67 lần
  2 67 lần 3 lần 13 lần 35 lần 82 lần
  3 82 lần 3 lần 13 lần 28 lần 82 lần
  4 82 lần 4 lần 18 lần 30 lần 66 lần
  5 66 lần 4 lần 18 lần 28 lần 66 lần
  6 66 lần 2 lần 13 lần 24 lần 62 lần
  7 62 lần 2 lần 13 lần 31 lần 62 lần
  8 62 lần 4 lần 20 lần 35 lần 71 lần
  9 71 lần 4 lần 20 lần 28 lần 71 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so