• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  1 8 lần 8 lần 8 lần 41 lần 41 lần
  2 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
  3 9 lần 9 lần 9 lần 51 lần 51 lần
  4 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  5 5 lần 5 lần 5 lần 40 lần 40 lần
  6 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  7 8 lần 8 lần 8 lần 48 lần 48 lần
  8 13 lần 13 lần 13 lần 35 lần 35 lần
  9 13 lần 13 lần 13 lần 35 lần 35 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 3 lần 5 lần 24 lần 39 lần 78 lần
  1 8 lần 5 lần 24 lần 38 lần 78 lần
  2 12 lần 13 lần 23 lần 50 lần 75 lần
  3 11 lần 13 lần 23 lần 50 lần 75 lần
  4 12 lần 15 lần 31 lần 43 lần 87 lần
  5 8 lần 15 lần 31 lần 40 lần 87 lần
  6 4 lần 19 lần 35 lần 29 lần 95 lần
  7 6 lần 19 lần 35 lần 38 lần 95 lần
  8 10 lần 18 lần 30 lần 43 lần 84 lần
  9 7 lần 18 lần 30 lần 35 lần 84 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so