• Thống kê xổ số

  Lịch
  Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
  Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  1 11 lần 11 lần 11 lần 49 lần 49 lần
  2 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  3 13 lần 13 lần 13 lần 49 lần 49 lần
  4 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  5 11 lần 11 lần 11 lần 38 lần 38 lần
  6 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  7 7 lần 7 lần 7 lần 29 lần 29 lần
  8 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  9 5 lần 5 lần 5 lần 31 lần 31 lần
  Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
  Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
  0 10 lần 16 lần 26 lần 39 lần 85 lần
  1 15 lần 16 lần 26 lần 47 lần 85 lần
  2 13 lần 24 lần 38 lần 41 lần 87 lần
  3 5 lần 24 lần 38 lần 43 lần 87 lần
  4 9 lần 16 lần 28 lần 39 lần 82 lần
  5 7 lần 16 lần 28 lần 44 lần 82 lần
  6 2 lần 6 lần 31 lần 35 lần 91 lần
  7 5 lần 6 lần 31 lần 35 lần 91 lần
  8 6 lần 17 lần 28 lần 41 lần 78 lần
  9 9 lần 17 lần 28 lần 41 lần 78 lần

  Kết quả xổ số Miền Bắc

  Dự đoán xổ số Miền Bắc

  Thống kê xổ số Miền Bắc

   

   nha dat ha noi  nha dat hai duong nha dat hai phong livescore truc tiep xo so