Thống kê xổ số

Lịch
Thống kê lô tô số đầu đã về trong những lần quay gần đây:
Đầu 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 8 lần 8 lần 8 lần 43 lần 43 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 32 lần 32 lần
2 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
3 8 lần 8 lần 8 lần 35 lần 35 lần
4 8 lần 8 lần 8 lần 47 lần 47 lần
5 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
6 8 lần 8 lần 8 lần 33 lần 33 lần
7 10 lần 10 lần 10 lần 43 lần 43 lần
8 8 lần 8 lần 8 lần 42 lần 42 lần
9 11 lần 11 lần 11 lần 44 lần 44 lần
Thống kê lô tô số đuôi đã về trong những lần quay gần đây:
Đuôi 3 lần quay 5 lần quay 10 lần quay 15 lần quay 30 lần quay
0 13 lần 13 lần 13 lần 42 lần 42 lần
1 6 lần 6 lần 6 lần 33 lần 33 lần
2 4 lần 4 lần 4 lần 32 lần 32 lần
3 9 lần 9 lần 9 lần 40 lần 40 lần
4 5 lần 5 lần 5 lần 33 lần 33 lần
5 13 lần 13 lần 13 lần 51 lần 51 lần
6 7 lần 7 lần 7 lần 43 lần 43 lần
7 5 lần 5 lần 5 lần 44 lần 44 lần
8 9 lần 9 lần 9 lần 42 lần 42 lần
9 10 lần 10 lần 10 lần 45 lần 45 lần

Kết quả xổ số Miền Bắc

Dự đoán xổ số Miền Bắc

Thống kê xổ số Miền Bắc